[Thông Tin Chi Tiết Donation]  Donation
Administrator

====== Nâng Cấp Vật phẩm tính theo point 1.000 point= 1.000VNĐ=========

 Tất cả các lần Nâng Cấp tính 1 lần bằng 5.000 point tương đương 5k vnđ

*Max nâng cấp cho vũ khí lần 1: +60 

- Max tỉ lệ tấn công là 50%:  5.000 point/ lần

-Max nâng cấp cho Quần Áo là :+40

- Max tỉ lệ phòng thủ là :50%

*Các thuộc tính tùy chọn thêm:

- Max nâng cấp Hp là 3.000

- Max tỉ lệ phục hồi HP là 20%( còn lại các bạn có thể tìm hiểu thêm...)

* Chuyển Sinh Vip: 

+ lần 1: từ 1-10 lần:  cần 2500point và 80lv

+lần 2: từ 11-35lần: 3500point và 150 lv

+lần 3: từ 35- 50 lần: cần 5500point và 250 lv

* Chuyển Đổi Giới Tính: 50.000 point

* Thay Đổi Tên:50.000point( liên hệ)

* Thay Đổi Vũ Khí:50.000 point(liên hệ)