[Công Bố Lại Mệnh giá nạp]  Tỷ Giá Nạp Chính Thức
Administrator

- Để Tránh Hiểu Lầm Việc Item Web shop Quá đắt BQT Chúng tôi công bố tỉ giá nạp:

- 1.000 VNĐ= 1.000 point

- Các bạn thấy trên web các vật phẩm 10.000 point= 10 nghìn VNĐ

- Nhân tiện các bạn lưu ý nạp thẻ sẽ không có point ngay!

- Các bạn chuyển khoản sẽ có thêm % tương ứng mệnh giá nạp

- chuyển khoản từ 100k trở lên:

+100k>>200k: được thêm 20%

+200k>>> 400k được thêm 25%

+400k trở lên: được thêm 30%