[Phần Thưởng War]  Phần Thưởng War
Administrator

- Ngoài những phần thưởng Ingame( tự động) BQT chúng tôi sẽ trích ra 100.000 point cho mỗi tuần thưởng cho bang chiến thắng

- Sự Kiện War chỉ được tính vào mỗi chủ nhật hàng tuần sau khi kết thúc trận chiến bang hội!

- Bang Chiến thắng cử đại diện nhận phần thưởng!

- Nếu bang chiến thắng không cử được đại diện hoặc tranh chấp thì phần thưởng sẽ không được trao

- Chúng tôi yêu cầu một sân chơi có tính đoàn kết ! 

 - Mọi quyết định của BQT là cuối cùng !

                                                                                   Thân!