[Phần Thưởng Top]  Phần Thưởng Top đợt I
Administrator

phần thưởng đua top đợt 1 tính đến hết 24h ngày 3/2/2018

- tất cả thông tin top dựa vào bảng xếp hạng cập nhật trên Web site tránh trường hợp thắc mắc

- phần thưởng được tính như sau

+ top 1: 100k point

+ top 2: 80k point

+top 3: 70k point

+ các bạn còn lại trong top 10 mỗi bạn sẽ nhận được 40k point