[Công bố kết quả đua top đợt 1]  Kết thúc đợt chuyển sinh 50 lần
Administrator

BẢNG THƯỞNG TOP ĐỢT 1 KẾT THÚC 50 LẦN CHUYỂN SINH

-          CLASS THƯỜNG:

01: Lac-_-Troi                    :300.000point

02: Mp-Campus                  :240.000point

03:Y0-Y0                            :210.000point

04:Frank`Castle                  :120.000point

05:-_-Lep                           :120.000point

06: Public_Agent                 :120.000point

07:Last`Arrow-                   :120.000point

08: Hoa_Roi_Cua_Phat        :120.000point

09: ----Olivia----                 :120.000point

10:Nhan-Vat-Moi                 :120.000point

-           CLASS EXTREME:

01: VN-OngNoi                    :300.000point

02: -`MasTer                       :240.000point

03:-=RORAL=-                    :210.000point

04: TK-MarinoBoy                :120.000point

05:TK`DeathNote                :120.000point

06: Touch_My_Soul             :120.000point

07:TK`TinhCoffe                  :120.000point

08: Black                             :120.000point

09:TK`-KumKang_Air           :120.000point

10: l_____________l           :120.000point

-          Đối với những bạn có 2 tài khoản có top vẫn được tính khi 2 tài khoản riêng biệt 2 nhân vật

-          2 nhân vật có top cùng chung 1 tài khoản sẽ chỉ được tính phần thưởng có giá trị cao nhất

-          Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua!