[Thông báo Thay Đổi Kế Hoạch Thưởng Top]  Thay Đổi Kế Hoạch Thưởng Top
administrator

 Thông báo thưởng top đợt 1:
- Chúng tôi sẽ bàn và ra quyết định thưởng theo class riêng biệt giành cho extreme
- sự khác biệt exp là lỗi phát sinh ngoài mong muốn của sever
- Rất mong sự thông cảm của mọi người
- Chúng tôi sẽ có phần thưởng xứng đáng với công sức của các bạn !