[BIG EVENT]  Sự Kiện Lớn
Administrator

-BQT Chúng Tôi Quyết Định Tặng 200.000point khi đăng kí kể từ 20h00 ngày 29/1/2018

- Tất Cả các tài khoản đã lập trước đây đều được cộng 200.000point vào tài khoản

                                     Thân Ái