[Thông Báo Tài Khoản Vi Phạm]  Thành Thật Xin Lỗi Mọi Người !
administrator

Thông báo Block Vĩnh Viễn Các Tài Khoản Sau:

 -Nhân Vật: No Name, YoYo,ThienDe 

 -Lý Do: Cố Tình Sử Dụng Vật Phẩm Không Được BQT chấp thuân

 -Chúng Tôi Luôn Xây Dựng Một Sân Chơi Công Bằng

 - Tất Cả Các Bạn Nếu Có Khúc Mắc Hay Bất Kì Nghi Ngờ Gì Xin Tố Cáo Hoặc Gọi Ngay 01677211161

 - Tất Cả Các Trường Hợp Bị Block Chúng Tôi sẽ không hoàn trả lại Số Tiền Mà Các Bạn Đã Đầu Tư

 - Một Lần Nữa Tôi Nhắc Lại Dù bạn có nạp cả trăm cả triệu Khi Vi Phạm ai cũng như ai 

                                                                                                   Quyết Định Của BQT Là Quyết Định Cuối Cùng!

                                                                                                                  Thân  Ái!