Tin Tức

TRANG CHỦTIN TỨC

2019-08-05 16:08:16

Thông báo phần thưởng 5 top cấp độ 155

Mến chào Quý Bằng Hữu Ran.vn

hôm nay ngày 5/8/2019 Ran.vn sẽ chính thức mở móc level 155 sau đây là phần quà dành cho đua top xếp hạng.

Top 1:

1 bộ trang bị cấp độ 155 18.00% [ 8]
1 ván bay Cân Đẩu Vân hoặc 1 ván bay Anh Hùng Bàn Phím

Top 2:

1 bộ trang bị cấp độ 155 17.00 [ 8]
1 ván bay Cân Đẩu Vân hoặc 1 ván bay Anh Hùng Bàn Phím

Top 3:

1 bộ trang bị cấp độ 155 16.00 [ 7]
1 ván bay Cân Đẩu Vân hoặc 1 ván bay Anh Hùng Bàn Phím

Top 4:

1 bộ trang bị cấp độ 155 15.00 [ 7]
1 ván bay Cân Đẩu Vân hoặc 1 ván bay Anh Hùng Bàn Phím

Top 5:

1 bộ trang bị cấp độ 155 15.00 [ 7]
1 ván bay Cân Đẩu Vân hoặc 1 ván bay Anh Hùng Bàn Phím