Tin Tức

TRANG CHỦTIN TỨC

2019-06-30 02:04:41

Thông báo chi tiết bản cập nhật số 45

Mến chào quý bằng hữu,

Sáng ngày 30/06/2019, Ran.Vn đã cập nhật bản vá số 45 với nội dung chi tiết như sau:

- Thêm công thức chế tạo Đá Mài, Đá Mài Nguyên Chất, Bình Nâng Cấp A, Bình Nâng Cấp B.

- Thêm nguyên liệu chế tạo Đá Mài [365D], Đá Mài Nguyên Chất [365D], Bình Nâng Cấp A [365D], Bình Nâng Cấp B [365D] ở quái vật cấp cao (Bến Tàu, Nhà Tù...)

- Giảm sức mạnh quái vật tại Băng Ngục.

- Tăng sức mạnh của Cánh Công Nghệ (Vĩnh Viễn).

- Thêm Thẻ Phụ Ma [7D] vào BOSS Thanh Long Giáo Chủ, Quái Xế Thủ Lĩnh xuất hiện tại Bến Tàu 2.

- Thêm nhiệm vụ Tân Thủ tại NPC Mai ở Bến Tàu 2, hỗ trợ 01 set trang bị Mãnh Sư cấp độ 135.