[Công bố kết quả đua top đợt 1]  Kết thúc đợt chuyển sinh 50 lần Administrator 2018-02-04    
[Đại Tiệc Boss Kết Thúc Đua Top Đợt 1]  Event Boss administrator 2018-02-03    
[Thông báo Thay Đổi Kế Hoạch Thưởng Top]  Thay Đổi Kế Hoạch Thưởng Top administrator 2018-02-01    
[BIG EVENT]  Sự Kiện Lớn Administrator 2018-01-29    
[Thông Báo Tài Khoản Vi Phạm]  Thành Thật Xin Lỗi Mọi Người ! administrator 2018-01-29    
[Phần Thưởng War]  Phần Thưởng War Administrator 2018-01-27    
[Thông Tin Chi Tiết Donation]  Donation Administrator 2018-01-27    
[Thông báo:]  Thông báo khẩn cấp admin 2018-01-27    
[Công Bố Lại Mệnh giá nạp]  Tỷ Giá Nạp Chính Thức Administrator 2018-01-26    
[Thông tin liên lạc của đại diện VN]  Thông Tin Chuyển Khoản Administrator 2018-01-26    
[Phần Thưởng Top]  Phần Thưởng Top đợt I Administrator 2018-01-25    
[Khuyến Cáo Nạp Thẻ]  Cần Chú ý khi nạp thẻ Administrator 2018-01-25    
1